Vedení daňové evidence

Podnikáte-li jako fyzická osoba, nejste zapsán/a v Obchodním rejstříku a váš obrat za předchozí zdaňovací období nepřesáhl 15 miliónů korun, (přesné podmínky upravuje Zákon o daních z příjmů a Zákon o účetnictví) nemusíte vést účetnictví, postačí takzvaná daňová evidence. Zda je pro vás vhodnější i z pohledu řízení právě vašeho podnikání, posoudíme na osobní schůzce.

V rámci vedení daňové evidence pro vás zajistíme zejména následující úkony:

Poskytujeme rovněž následující služby:

Pravidelně také sledujeme daňovou zátěž a hospodářské výsledky a navrhujeme vhodná opatření k jejich optimalizaci!

Postaráme se i o vaše zaměstnance, více viz vedení mzdové agendy.